GVS-advies combinatiepreparaat rilpivirine/emtricitabine/tenofovir alafenamide (Odefsey®) voor de behandeling van patiënten van 12 jaar en ouder met hiv-1

Rilpivirine/emtricitabine/tenofovir alafenamide (Odefsey®) heeft bij de behandeling van hiv-1 infectie een therapeutische gelijke waarde ten opzichte van de in het GVS opgenomen rilpivirine/emtricitabine/tenofovir disoproxil (Eviplera®). Opname van Odefsey in het GVS zal niet leiden tot meerkosten ten laste van het farmaciebudget. Het Zorginstituut adviseert daarom het middel Odefsey op te nemen in het GVS.

Toetsing Odefsey voor behandeling van hiv-1

Odefsey is een combinatiepreparaat met rilpivirine/emtricitabine/tenofovir alafenamide. Het middel is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van minstens 35 kg), die zijn geïnfecteerd met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) zonder bekende mutaties geassocieerd met resistentie voor de klasse van niet-nucleoside reverse transcriptaseremmers (NNRTI’s), tenofovir of emtricitabine en met een virusbelasting ≤ 100.000 hiv-1 RNA kopieën/ml.

Rilpivirine/emtricitabine/tenofovir alafenamide (Odefsey) heeft een therapeutische gelijke waarde ten opzichte van rilpivirine/emtricitabine/tenofovir disoproxil (Eviplera) bij de behandeling van hiv-1 infectie. Opname van Odefsey in het GVS zal niet leiden tot meerkosten ten laste van het farmaciebudget.

Het Zorginstituut adviseert Odefsey op te nemen in bijlage 1 en 2 van het GVS.