GVS-advies emtricitabine/tenofovir alafenamide (Descovy®) voor de behandeling van patiënten van 12 jaar en ouder met hiv-1

Descovy® kan worden opgenomen op bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering. Een aparte formulering van de nadere voorwaarden is vooralsnog niet nodig, onderdeel 8 van de bijlage 2 volstaat.