GVS-advies guanfacine (Intuniv®) bij ADHD

Het Zorginstituut adviseert Guanfacine (Intuniv®) bij ADHD op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Guanfacine (Intuniv) bij ADHD wel of niet opnemen in GVS

De minister van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd te beoordelen of guanfacine (Intuniv) onderling vervangbaar is met een middel dat is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Guanfacine met verlengde afgifte moet worden gebruikt als onderdeel van een uitgebreid behandelprogramma voor ADHD, dat gewoonlijk psychologische, educatieve en sociale maatregelen omvat. Het is geïndiceerd voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar oud voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn.

Toetsing onderlinge vervangbaarheid van guanfacine (Intuniv) met atomoxetine

De indicatiegebieden van guanfacine en atomoxetine komen overeen. Beide middelen moeten oraal worden toegediend en zijn bestemd voor kinderen vanaf zes jaar en voor adolescenten. Guanfacine (Intuniv) kan op basis van de geldende criteria als onderling vervangbaar worden beschouwd met atomoxetine. Atomoxetine is het enige andere niet-stimulerende middel dat voor ADHD is geregistreerd en is al opgenomen in het GVS cluster 0N06BAAO V.

Opname guanfacine (Intuniv) in het GVS

Het Zorginstituut adviseert guanfacine (Intuniv) bij ADHD in het GVS op te nemen op bijlage 1A in cluster 0N06BAAO V met een standaarddosis van 3 mg.