GVS-advies eltrombopag (Revolade®) uitbreiding nader voorwaarde met indicatie ernstige aplastische anemie

Eltrombopag (Revolade®) is reeds opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor de volgende indicatie: volwassen patiёnten met chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (ITP) en volwassen patiënten met een chronische infectie met het hepatitis C-virus (HCV), voor de behandeling van trombocytopenie. Voor deze indicaties bestaan bijlage 2 voorwaarden.
De fabrikant vraagt om een uitbreiding van de nadere voorwaarde voor een nieuwe indicatie.

Nieuw geregistreerde indicatie

De huidige beoordeling betreft een verzoek van de fabrikant om de bestaande bijlage 2 voorwaarden van eltrombopag uit te breiden met de indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met verworven ernstige aplastische anemie (SAA) die refractair zijn voor eerdere immunosuppressieve therapie of intensief voorbehandeld zijn en die niet in aanmerking komen voor hemopoëtische stamceltransplantatie.

Advies over opname in het GVS

Eltrombopag is reeds opgenomen op bijlage 1B. Op basis van bovengenoemde overwegingen adviseert het Zorginstituut om de bijlage 2 voorwaarden van eltrombopag uit te breiden en te formuleren zoals hieronder aangegeven. Uitbreiding van de nadere voorwaarden gaat gepaard met meerkosten.
Voorwaarde
1. uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar en ouder met
a. verworven ernstige aplastische anemie (SAA) die refractair is voor eerdere immunosuppressieve therapie, of intensief voorbehandeld is, en die niet in aanmerking komt voor hemopoëtische stamceltransplantatie.