Pakketadvies alemtuzumab (Lemtrada®) bij actieve relapsing remitting multiple sclerose (RRMS)

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat alemtuzumab (Lemtrada®)  bij patiënten met actieve relapsing remitting multiple sclerose (RRMS) behoort tot de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee deel uitmaakt van het verzekerde pakket.