GVS-advies combinatiepreparaat elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide (Genvoya®) voor de behandeling van patiënten van 12 jaar en ouder met hiv-1

Het Zorginstituut adviseert om Genvoya®, de vaste combinatie met elvitegravir/cobicistat,/emtricitabine en tenofovir alafenamide, op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering voor de geregistreerde indicatie.
Een aparte formulering van de nadere voorwaarden is niet nodig, onderdeel 8 van de bijlage 2 volstaat.