Uitvoeringstoets alternatieven IVF-pakketmaatregel

In deze uitvoeringstoets stelt het Zorginstituut (voorheen CVZ) 5 voorstellen voor die tezamen  een reëel alternatief vormen voor het terugbrengen van het aantal te vergoeden IVF-pogingen. Vanuit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid verdienen deze alternatieve voorstellen de voorkeur boven het oorspronkelijke voorstel tot beperking van de vergoeding voor IVF (van 3 naar 1 poging).

Doelmatigheid

De patiënten worden meer ontzien doordat de bezuiniging niet uitsluitend bereikt wordt door beperking van verzekeringsrechten, maar vooral door doelmatigheidswinst. Of de vereiste besparing ook daadwerkelijk hierdoor bereikt wordt, kan niet met zekerheid voorspeld worden.

Het Zorginstituut adviseert de minister partijen te verplichten de toezeggingen in concrete, schriftelijke afspraken vast te leggen en daarover periodiek te rapporteren. Het Zorginstituut is desgevraagd bereid de uitvoering te volgen en de minister hierover te informeren.