Projecten

Hier vindt u een overzicht van alle onderwerpen waar het Zorginstituut mee bezig is. Bij de meeste dossiers vraagt het Zorginstituut om de inbreng van belanghebbende partijen, zoals wetenschappelijke verenigingen van zorgaanbieders, consumentenplatforms, zorgverzekeraars en producenten.