Risicoverevening - verdelen van de premiegelden over zorgverzekeraars

Het beroep dat burgers op zorg doen, is niet evenredig verdeeld. Zo maakt een vrouw van 91 jaar, die in een verpleeghuis woont, aan de ziekte Parkinson lijdt en diabetes heeft, gemiddeld meer kosten voor zorg dan een gezonde student van 19 jaar. Toch zijn zorgverzekeraars wettelijk verplicht hen beiden voor hetzelfde bedrag een basisverzekering aan te bieden.

Compensatie voor risicovolle verzekerden

Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Dat betekent dat zij niemand mogen weigeren voor de basisverzekering. Om ervoor te zorgen dat verzekeraars met veel verzekerden uit risicogroepen (zoals bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken) aan deze plicht kunnen blijven voldoen, voert Zorginstituut Nederland de risicoverevening uit. Elke zorgverzekeraar wordt gecompenseerd voor de kosten die zij gemiddeld maken voor hun risicovolle verzekerden. Het Zorginstituut gebruikt hiervoor het zogeheten ‘vereveningsmodel’, dat door de minister wordt vastgesteld. In de brochure 'Het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet'  staat hoe de verevening precies werkt.

Uitvoering risicoverevening door het Zorginstituut

  • Berekenen van de jaarlijkse bijdragen aan de budgetten van zorgverzekeraars.
  • Herberekening van deze budgetten op basis van de door de zorgverzekeraars verstrekte actuele gegevens.
  • Geven voorlichting aan zorgverzekeraars over de risicoverevening.
  • Informeren van zorgverzekeraars over de regels waaraan ze moeten voldoen bij hun verantwoording en informatievoorziening.
  • Op verzoek van het ministerie van VWS adviseren over verbeteringen van de vereveningssystematiek.