Consultatie adviezen en besluiten

Het Zorginstituut consulteert patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en andere belanghebbende partijen om de kwaliteit van adviezen en besluiten te garanderen.

De uitgangspunten voor de consultaties zijn vastgelegd in het document Basisprincipes bij consultaties van het Zorginstituut.