Transparante keuze-informatie voor burgers op KiesBeter plaatsen

KiesBeter is een website van Zorginstituut Nederland met informatie over wat goede zorg is en waar deze geleverd wordt. De kwaliteitsinformatie zegt iets over hoe goed de geleverde zorg is op een bepaalde locatie of organisatieonderdeel van een zorginstelling. Het voegt dus iets toe aan de informatie over wie welke zorg en diensten levert. Voor keuzehulpen en algemene informatie over zorginstellingen verwijst KiesBeter naar andere onafhankelijke, niet-commerciële en betrouwbare websites.

Kwaliteitsinformatie van KiesBeter komt uit Openbare Database en Register

De kwaliteitsgegevens op KiesBeter komen uit de Openbare Database van het Zorginstituut, de informatie over de geleverde zorg die de zorgaanbieders bij het Zorginstituut aanleveren. De bron van informatie over wat goede zorg is, is het Register met de daarin geplaatste kwaliteitsstandaarden en bijbehorende meetinstrumenten en informatiestandaarden. Deze kwaliteitsgegevens uit de Openbare Database en het Register bieden wij ook openbaar aan zodat iedereen er gebruik van kan maken. De kwaliteitsgegevens uit de volgende sectoren zijn op KiesBeter te vinden: geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg, kraamzorg, revalidatie, verpleeghuiszorg, ziekenhuizen en klinieken.

Totstandkoming content KiesBeter

De teksten op KiesBeter worden met de grootste zorg geschreven. Ze bevatten korte inhoudelijke informatie, links naar betrouwbare sites en verwijzingen naar medische richtlijnen en beschikbare patiëntenversies daarvan. Alle teksten worden voor publicatie gecontroleerd door de medisch specialisten van Zorginstituut Nederland, door patiëntenverenigingen en door koepelorganisaties.

Specifieke aandoening ontbreekt

De kwaliteitsstandaard (voor de behandeling) van deze aandoening staat nog niet in het Register. De aandoening komt op KiesBeter als kwaliteitsstandaarden en bijbehorende meetinstrumenten en informatiestandaarden zijn ingediend en goedgekeurd voor het Register.

Specifieke zorginstelling ontbreekt

Als een bepaalde zorginstelling niet op KiesBeter staat, betekent dat:

  1. Er nog geen kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten zijn voor deze zorg.
  2. De zorginstelling (nog) geen meetresultaten heeft aangeleverd.