Zorginzicht

De website Zorginzicht geeft een overzicht van landelijke afspraken over goede zorg, zoals beschreven in kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden.

Informatie over kwaliteit van zorg

Het Zorginstituut stimuleert verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en toegang tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van geleverde zorg. Deze informatie wordt gepubliceerd op de website Zorginzicht.
Zorginzicht is er voor iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Op Zorginzicht staan overzichten van kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten, informatiestandaarden, en hulpmiddelen om ze te maken of te ontwikkelen. In het Register staan al deze overzichten gebundeld. Het Register is een officieel en openbaar register waarin op voordracht van organisaties van cliƫnten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk of van de Kwaliteitsraad een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard of een meetinstrument wordt opgenomen.

Op de website staan ook tools, leidraden en handreikingen voor het maken van kwaliteitsstandaarden en de bijbehorende meetinstrumenten. Hierin geeft het Zorginstituut aan hoe de informatie over kwaliteit van zorg op een verantwoorde manier kan worden gemeten, verzameld, geanalyseerd en op een begrijpelijke manier met patiƫnten en zorgverleners kan worden gedeeld.

Zorginzicht: Inzicht in kwaliteit van zorg