Zorgcijfersdatabank

Op de website Zorgcijfersdatabank is informatie te vinden over de ontwikkeling van de zorgkosten in Nederland (het landelijk beeld) over de afgelopen 5 jaar.

De gegevens zijn afkomstig van zorgverzekeraars en zorgkantoren en hebben betrekking op de uitgaven die samenhangen met de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Langdurige Zorg (Wlz)) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De zorgkosten worden gepresenteerd per kostenrubriek. Voor de meeste kostenrubrieken is het mogelijk via het keuzevenster ook de aantallen prestaties op te vragen of gemiddelde kosten per verzekerde en/of prestatie. Voor de meeste zorgkosten is het mogelijk om deze nog verder te detailleren.

Zorgcijfersdatabank: informatie over ontwikkeling van zorgkosten