Medicijnkosten

Een extramuraal geneesmiddel (geneesmiddel verkrijgbaar bij de apotheek) komt voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De website Medicijnkosten geeft actuele informatie over de vergoeding van deze geneesmiddelen. De gegevens worden aan het begin van iedere maand geactualiseerd.

Informatie over kosten van geneesmiddelen

Op de website Medicijnkosten kunt u vinden:

  • of een geneesmiddel in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen;
  • of het wordt vergoed vanuit het basispakket;
  • of er bepaalde voorwaarden gelden;
  • of u eventueel moet bijbetalen;
  • of er een vervangend geneesmiddel bestaat zonder bijbetaling.

Sinds 1 januari 2012 zijn de uniforme apotheektarieven voor geneesmiddelen vervallen. Daarom vindt u op Medicijnkosten de gemiddelde vergoeding. In de praktijk kan de vergoeding dus iets hoger of lager uitvallen. Als u de exacte kosten wilt weten, kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar. De getoonde vergoedingen zijn ook exclusief het aflevertarief dat de apotheek in rekening brengt voor zijn dienstverlening.

De kosten voor geneesmiddelen tellen mee voor het eigen risico.

Medicijnkosten: Informatie over prijzen en vergoeding van medicijnen

Het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Een extramuraal geneesmiddel (geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn bij de apotheek) komt voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket. De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Bijlage 1A

Op bijlage 1A staat de lijst met groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen.

Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij:

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast,
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend, én
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het geneesmiddel dus boven deze limiet ligt dan moet de verzekerde bijbetalen.

Bijlage 1B

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Bijlage 2

Middelen op de lijsten 1A en 1B kunnen daarnaast op bijlage 2 zijn geplaatst. Dit houdt in dat er extra voorwaarden aan de vergoeding zijn gesteld. Bijvoorbeeld als bij de geregistreerde indicatie niet de gehele patiëntengroep, maar slechts een deel van patiënten voor vergoeding van een middel in aanmerking komt.