Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg: KIK-V

Ketenpartijen die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling over de verpleeghuiszorg werken samen in een landelijk programma: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V).

Met het programma KIK-V willen de partijen:

  • de uitwisseling van kwaliteitsinformatie stroomlijnen;
  • de informatie die ze uitvragen onderling beter afstemmen;
  • meer informatie hergebruiken.

Alles met het oog op het verbeteren van kwaliteitsinformatie in de verpleeghuiszorg en minder administratieve lasten. Het programma richt zich in eerste instantie op informatie die ketenpartijen uitwisselen voor kwaliteitsregistraties in de verpleeghuiszorg.

KIK-V: betere kwaliteitsinformatie in de verpleeghuiszorg en minder administratieve lasten