Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg: KIK-V

Ketenpartijen die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling over de verpleeghuiszorg werken samen in een landelijk programma: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V).

Met het programma KIK-V willen de partijen:

  • het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie
  • de informatie die ze uitvragen onderling beter afstemmen
  • meer informatie hergebruiken.

Alles met het oog op een betere (informatie)kwaliteit in de verpleeghuiszorg en minder administratieve lasten. Het programma richt zich in eerste instantie op informatie die wordt uitgewisseld door de ketenpartijen rond de kwaliteitsregistraties in de verpleeghuiszorg.

KIK-V: betere (informatie)kwaliteit in de verpleeghuiszorg en minder administratieve lasten