Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg: KIK-V

Ketenpartijen die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling over de verpleeghuiszorg werken samen in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg: KIK-V. Met dit landelijke programma willen de partijen de informatievoorziening verbeteren, de informatie die ze uitvragen onderling beter afstemmen en meer informatie hergebruiken.