Informatiestandaarden - iStandaarden

iStandaarden is het portaal voor 5 informatiestandaarden op het gebied van zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo, iJw, iPgb en iEB. Elk van deze standaarden is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers.
Zorginstituut Nederland is de beheerder van de standaarden. Met iStandaarden ondersteunen we ketenpartijen in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en pgb.

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling

In het berichtenverkeer worden op cliëntniveau gegevens uitgewisseld. Dat gebeurt elektronisch. iWlz, iWmo, iJw en iPgb zijn landelijk vastgestelde standaarden. Die vormen de basis voor goede informatie-uitwisseling. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling draagt bij aan transparantie en efficiëntie. Het levert ook beleids- en sturingsinformatie op voor de hele keten. De componenten van de berichtstandaarden zijn vastgelegd in informatiemodellen. Elk van de standaarden heeft een eigen informatiemodel. Onder iStandaarden valt ook het platform 'informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO)'.

iStandaarden: hét Portaal voor informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning

Informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO)

De IZO-community bestaat uit 17 organisaties die zich inzetten voor meer samenhang in informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO). De rode draad is de samenwerking binnen de zorg en ondersteuning op het gebied van informatievoorziening, met volop aandacht voor de cliënt.

In het platform zijn naast uitvoeringsorganisaties en zorgbrancheorganisaties ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertegenwoordigd.