Geneesmiddelen en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) - GIPdatabank

De GIPdatabank bevat informatie over het gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland over een periode van 5 jaar. Het gaat over extramurale middelen (geneesmiddelen die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek), die buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen, zijn verstrekt én zijn opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet.

Er zijn algemene overzichten en rapportages over een specifiek onderwerp. Vervolgens kan er gekeken worden naar een bepaalde eenheid. Bijvoorbeeld:

  • vergoeding,
  • gebruiker,
  • uitgifte,
  • declaraties of
  • DDD’s (Defined Daily Dose - Standaarddosering per dag).

De informatie is gebaseerd op de database van Zorginstituut Nederland met daarin alle declaraties van de zorgverzekeraars.

GIPdatabank: informatie over het gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland