Stimuleren ontwikkeling en implementatie kwaliteitsinstrumenten

Het Zorginstituut begeleidt en bevordert de ontwikkeling en implementatie van de op de Meerjarenagenda geplaatste kwaliteitsinstrumenten. Bij het niet realiseren of halen van de in die Meerjarenagenda vastgelegde afspraken en termijnen kan het Zorginstituut in het algemeen belang de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard, meetinstrument of informatiestandaard tijdelijk van betrokken partijen overnemen. Dit heet de doorzettingsmacht van het Zorginstituut. Bij doorzettingsmacht vraagt het Zorginstituut aan de Kwaliteitsraad, de adviescommissie van het Zorginstituut op het gebied van kwaliteitsbevordering, de gevraagde kwaliteitsstandaard, meetinstrument of informatiestandaard te ontwikkelen.