Kwaliteit verleende zorg op een eenduidige manier inzichtelijk maken

Het Zorginstituut stelt kwaliteitsgegevens voor publiek gebruik via een openbare database beschikbaar aan de zorgverzekeraars voor hun zorginkoop en aan consumentenwebsites. Dit laatste doet het met het oog op het recht van de cliënt om een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen verschillende zorgaanbieders. Specifiek benoemde zorgsectoren hebben de wettelijke verplichting om duidelijk omschreven gegevens over de kwaliteit van verleende zorg bij het Zorginstituut aan te leveren. De vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en verzekeraars in deze sectoren bedenken zelf in gezamenlijkheid wat goede kwaliteit is en wat daarvan wordt aangeleverd bij het Zorginstituut.