Beoordeling van geneesmiddelen

Het Zorginstituut beoordeelt voor zowel apotheekgeneesmiddelen als ziekenhuisgeneesmiddelen of deze voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen.

Adviseren over de opname van apotheekgeneesmiddelen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS over de opname van apotheekgeneesmiddelen (extramurale geneesmiddelen) in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Geneesmiddelen die in het GVS zijn opgenomen zijn onderdeel van het verzekerde basispakket.

Beoordeling ziekenhuisgeneesmiddelen

Het Zorginstituut brengt regelmatig duidingen uit over nieuwe ziekenhuisgeneesmiddelen (intramurale geneesmiddelen) voor ernstige aandoeningen.