Adviseren over de inhoud van het basispakket

Het basispakket moet zorg bevatten die we nodig hebben en die werkt. Tegelijkertijd moet het basispakket toegankelijk en betaalbaar blijven. Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS over de kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van het basispakket. De adviezen worden getoetst door verschillende commissies: de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP).

Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Bij het proces adviseren gaat het om de adviezen van het Zorginstituut aan de minister van VWS om iets in het basispakket op te nemen of te verwijderen. Of het gaat om adviezen om een of meerdere wetsartikelen in de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) te wijzigen. Doel ervan is een toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar pakket. Het initiatief voor deze adviezen ligt bij de minister of het Zorginstituut zelf.

Het Zorginstituut onderscheidt de volgende adviezen:

  • instroomadviezen over behandelingen en ziekenhuisgeneesmiddelen
  • uitstroomadviezen over behandelingen en ziekenhuisgeneesmiddelen
  • systeemadviezen
  • voorlopige toelating (VT); voorwaardelijke en tijdelijk toelating tot de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees meer over hoe we deze taken uitvoeren op de pagina 'Werkwijze en procedures - adviseren over het basispakket'.