Taken

Zorginstituut Nederland levert met zijn 4 taken een belangrijk bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.