Testimonial Samora Calor - IC-verpleegkundige

Samora Calor is IC-verpleegkundige. Hij merkt dat de zorg fysiek en mentaal steeds zwaarder wordt. Zorgpersoneel valt daardoor uit. Dit is een groot probleem zegt hij. We moeten met elkaar zorgen dat iedereen binnen de zorg zo lang mogelijk vitaal blijft. Zorgpersoneel is belangrijk, zorg er goed voor. Zo ziet hij de zorg van morgen.

Spreker: Samora Calor, IC-verpleegkundige

BEELDTEKST: Zorg goed voor je mensen in de zorg.

SAMORA CALOR: Ik merk dat de zorg steeds zwaarder wordt. Fysiek en mentaal. We hebben meer patiënten, meer chronisch zieken en we kunnen steeds meer behandelen. Hierdoor merk je ook dat er helaas zorgpersoneel uitvalt. Jonge mensen met burn-outs, oudere collega’s met fysieke problemen. Maar alles daar tussenin ook. Dit is een groot probleem. We hebben al een tekort aan personeel en als we onze mensen ook nog kwijtraken, wordt het tekort alleen maar groter. We moeten met elkaar zorgen dat er passend werk is voor iedere levensfase.

Als we kijken naar bijvoorbeeld de oudere collega’s, die het misschien fysiek niet meer aankunnen, dan kunnen die wel nog heel goed passen in coachings- en opleidingstrajecten binnen een afdeling. Op die manier houden we iedereen binnen de zorg zo lang mogelijk vitaal. We hebben namelijk iedereen keihard nodig.

BEELDTEKST: Zorgpersoneel is belangrijk, zorg er goed voor.

BEELD: Logo Zorginstituut Nederland
BEELDTEKST: Hoe zie jij de Zorg van Morgen? #dezorgvanmorgen