Testimonial Gerrit Jan Liefers - Oncologisch chirurg

Gerrit-Jan Liefers is oncologisch chirurg. Hij denkt dat veel behandelingen overbehandelingen zijn. Vaak gericht op het terugdringen van het risico om nog een keer kanker te krijgen. Maar voor sommige mensen is een bepaald risico meer dan acceptabel. We kunnen kanker minder behandelen en er betere zorg voor terugkrijgen. Zo ziet hij de zorg van morgen.

We moeten kanker minder behandelen.

Ik denk dat veel behandelingen overbehandelingen zijn.

Mensen zijn niet alleen hun ziekte, mensen zijn alles eromheen. 

Het gros van de kankerbehandelingen waar we over praten, is niet zozeer het behandelen van de kanker zelf als wel het terugdringen van het risico op nog een keer kanker krijgen.

En voor sommige mensen is een bepaald risico meer dan acceptabel en hoeft niet behandeld te worden.

Een voorbeeld waar we in Nederland onderzoek naar doen, is het weglaten van bestralen bij oudere vrouwen. 

70 plus, met bijkomende ziekte.

Die zeggen: "Ik vind een 5 of 10% kans op terugkeer van ziekte helemaal niet zo veel."

"Als ik dat accepteer en ik kan een zware bestraling achterwege laten, is dat de balans die ik zoek."

Dan heb je dus betere zorg, minder bijwerkingen, door minder te doen.

We kunnen kanker minder behandelen en er betere zorg voor terugkrijgen.