Testimonial Ernst Kuipers - minister van VWS

Ernst Kuipers is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hoe goed de zorg in Nederland ook is, hij ziet dat het echt nog veel beter kan. Hij wil dat het niet uitmaakt bij welk loket je je meldt met je lichamelijke of psychische klacht. Je moet altijd worden doorverwezen naar degene die daar het meest verstand van heeft. Dichtbij als dat kan. Verder weg als dat moet. Zo ziet hij de zorg van morgen.

Spreker: Ernst Kuipers, minister van VWS

ERNST KUIPERS: Het kan echt veel beter. We zijn in Nederland ontzettend trots op onze zorg. En daar is met 1,3 miljoen bevlogen zorgmedewerkers ook heel veel reden toe. En toch denk ik dat het nog veel beter kan. De vraag is dan hoe dat kan. Met onze goede voorzieningen, met al die goed opgeleide mensen, met onze fantastische infrastructuur, met een geografie die zich eigenlijk leent voor hele goede zorg, met alle zorg voor iedereen dichtbij. 
Maar precies dat laatste zit ons ook in de weg. Hoe meer de zorg zich ontwikkelt, hoe kleiner de kans dat elke zorgverlener en elke instelling alles kan en alles weet. En dat betekent dus dat jij of jouw naaste niet altijd de beste behandeling krijgt voor jouw probleem. 
Ik wil dat het niet uitmaakt bij welk loket je je meldt met je lichamelijke of psychische klacht. Je moet altijd worden doorverwezen naar degene die daar het meest verstand van heeft. Dichtbij als dat kan. Verder weg als dat moet. Of, dat kan ook, dichtbij maar dan in verbinding met een expert verder weg. Zo kunnen we de inhaalslag maken die hard nodig is om elke patiënt passende zorg te geven. Want echt, het kan beter.

BEELD: Logo Zorginstituut Nederland
BEELDTEKST: Hoe zie jij de Zorg van Morgen? #dezorgvanmorgen