Testimonial Annegot Schröder - Verloskundige

Annegot Schröder is verloskundige. Zij ziet de enorme druk op verplegend personeel en de tekorten op de werkvloer. Zij vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in mensen, zodat zij weer graag in de zorg willen werken. Zo ziet zij de zorg van morgen.

Investeren in mensen, en dan pas in stenen.

Het vak moet gewoon veel aantrekkelijker worden gemaakt.

Volgens mij zit nu 15% van de verpleegkundigen thuis met burn-out klachten.

Die mensen moeten veel betere arbeidsvoorwaarden hebben en er moet nagedacht worden over hoe zij ondersteund kunnen worden.

In principe zijn er voldoende verloskamers, maar er is gewoon geen verplegend personeel.

Er is een ontzettend personeelstekort.

Die relatie moet wel wat meer in evenwicht zijn.

Het is een groter probleem dan alleen maar geld in de zorg, denk ik.

Zorg dat die mensen graag in de zorg willen werken! De mensen die nu moeten kiezen.