Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over venetoclax (Venclyxto®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met obinutuzumab, voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL). Dit onderwerp is besproken in de vergadering van 24 augustus 2020.