Goede of beschikbare zorg? Landelijke kwaliteitseisen en de gevolgen voor de toegankelijkheid van zorg in de regio

Hoe kun je omgaan met enerzijds de landelijke kwaliteitseisen voor de zorg en anderzijds de zorg in de regio zo goed mogelijk toegankelijk houden voor burger en patiënt? Op 14 juni 2019 gingen zorgprofessionals, patiënten, lokale bestuurders, burgers, beleidsmakers en kennisinstellingen met elkaar in gesprek tijdens de dialoogbijeenkomst 'Goede of beschikbare zorg? De landelijke kwaliteitseisen en de gevolgen voor de toegankelijkheid van zorg in de regio'.
Initiatiefnemer van de bijeenkomst was de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland. In bijgaand impressieboekje staat een verslag van de bijeenkomst en de opbrengsten van de middag. De Kwaliteitsraad gaat met de opbrengsten aan de slag.