Monitor MS-geneesmiddelen 2019

De afgelopen jaren zijn veel nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van multiple sclerose (MS) tot de markt toegelaten. Er zijn geen duidelijke criteria voor wanneer er gestart of gestopt moet worden met deze middelen. Of wanneer iemand zou moeten switchen naar andere medicatie. Ook is de effectiviteit van de inzet van deze middelen niet altijd duidelijk. De ‘Monitor MS-geneesmiddelen’ van het Zorginstituut geeft inzicht in het gepast gebruik van MS-geneesmiddelen.
Dit is de 1e Monitor MS-geneesmiddelen. Deze monitor geeft op basis van declaratiedata inzicht in het aantal gebruikers en de kosten van MS-geneesmiddelen in Nederland in de jaren 2012 tot en met 2016. Ook brengt deze monitor het wisselen (switchen) tussen de verschillende MS-geneesmiddelen in beeld. Verder beschrijft de monitor de voortgang van het Nederlandse MS-register en andere nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van MS-geneesmiddelen.

Waarom een monitor?

Om de zorg voor iedereen betaalbaar houden – nu en in de toekomst – is niet alleen de beslissing over het wel of niet vergoeden van een bepaald geneesmiddel van belang. Het is ook belangrijk dat alle beschikbare geneesmiddelen zo optimaal mogelijk worden ingezet. Informatie over het gebruik in de praktijk en de toegevoegde waarde van de verschillende geneesmiddelen voor de behandeling van MS kan een bijdrage leveren aan de discussie, het beleid en de besluitvorming rondom het gepast gebruik van MS-geneesmiddelen. De toelating van veel nieuwe MS-geneesmiddelen tot het basispakket in relatief korte tijd, waarvan de (lange termijn) uitkomsten niet inzichtelijk zijn, was dan ook een belangrijke aanleiding voor deze monitor.

Vervolg

Het Zorginstituut biedt de Monitor MS-geneesmiddelen 2019 ter bespreking aan, aan de ronde tafel MS. Het Zorginstituut verwacht bij de volgende editie van de Monitor MS-geneesmiddelen over meer gegevens te beschikken, met name de (klinische) uitkomstgegevens uit het Nederlands MS-register. Samen met deze gegevens verwacht het Zorginstituut in een volgende editie van de monitor meer duiding te kunnen geven aan het al dan niet gepast gebruik van MS-geneesmiddelen in Nederland.