Evaluatierapport: 'De wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis (handreiking voor de praktijk)'

De handreiking 'de wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis' is in 2015 door het Zorginstituut uitgebracht. Er is onderzocht of de handreiking onder brancheorganisaties, cliëntorganisaties en indicatiestellers leidt tot meer helderheid over welke zorg en/of voorzieningen voor mensen met een psychische stoornis uit welk domein (Zvw, Wlz, Wmo of Jeugdwet) vergoed en/of georganiseerd moet worden. 
Daarnaast onderzocht het Zorginstituut of naar aanleiding van de handreiking instrumenten zijn ontwikkeld, waarmee (zorg)professionals het domein kunnen bepalen waaruit de zorg en/of voorzieningen voor mensen met een psychische stoornis vergoed moeten worden.

Conclusie

Het Zorginstituut concludeert dat de handreiking goed verspreid is en alle deelnemende organisaties bekend zijn met de handreiking. Daarnaast lijkt het erop dat de handreiking heeft bijgedragen aan meer duidelijkheid betreffende welke zorg en/of voorzieningen voor mensen met een psychische stoornis uit welk domein vergoed en/of georganiseerd moet worden. In de praktijk blijft het bepalen van het domein echter lastig, omdat hierbij ook voldoende ervaring, kennis en financiële overwegingen komen kijken.

Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie heeft het Zorginstituut een aantal vervolgacties opgesteld om de implementatie van de handreiking verder te versterken.

Brochure

In 2017 is op basis van de handreiking uit 2015 een brochure verschenen. Deze brochure is geschreven voor mensen die een psychische aandoening hebben én voor hun familieleden, eventuele begeleiders en anderen in hun omgeving.

Brochure: Zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening. Wie is verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van zorg en ondersteuning?