Procedure beoordeling extramurale geneesmiddelen

Of een geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking komt - door opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) - wordt grotendeels bepaald door de therapeutische waarde ten opzichte van de in Nederland geldende standaardbehandeling en de onderbouwing van de doelmatigheid.

Voor opname in het GVS moet een wettelijke procedure worden doorlopen

De registratiehouder dient bij de minister van VWS een aanvraag in om een geneesmiddel aan te wijzen als te verzekeren farmaceutische zorg (opname in het GVS). De minister kan de aanvraag ter advisering voorleggen aan Zorginstituut Nederland. Nadat het Zorginstituut de aanvraag heeft beoordeeld en de minister heeft geadviseerd, neemt de minister een beslissing. De wettelijke termijn tussen het in behandeling nemen van de aanvraag en deze beslissing is 90 dagen.

Naschrift bij de term 'minderwaarde'

Sinds maart 2021 gebruikt het Zorginstituut niet langer de term ‘minderwaarde’ bij pakketbeoordelingen. In plaats daarvan gebruiken we nu de term ‘voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk’. In een aantal openbare documenten staat nog de oude term ‘minderwaarde’. Dit passen we bij een volgende update aan. Het gaat om de documenten: