Zinnige Zorg en ZE&GG versterken elkaar - Artikel Zorginstituut Magazine juni 2020

Hoewel ‘Zorgevaluatie & Gepast Gebruik’ (ZE&GG) vanuit het kantoorpand van het Zorginstituut in Diemen wordt uitgevoerd, is het géén programma van ons; wij ondersteunen ZE&GG, maar gaan niet over de inhoud. En hoewel ZE&GG raakvlakken heeft met ons programma ‘Zinnige Zorg’, zijn er ook duidelijke verschillen. Bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Sjaak Wijma licht beide programma’s toe.