Kwaliteit van zorg begint bij de mensen zelf - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2019

De Kwaliteitsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over kwaliteit van zorg en pakt door op dossiers waar zorgpartijen er onderling niet uitkomen. Vooral het samen leren en verbeteren is tot speerpunt gemaakt. Voorzitter Jan Kremer blikt terug op de eerste 5 jaar: “Kwaliteit van zorg begint bij de mensen zelf”.