ZorgMagazine - januari 2015

Het Magazine is het kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de vele facetten van het zorgstelsel. In dit nummer o.a.:

  • Andere wetgeving is nodig voor goed pakketbeheer
  • "De potentie van e-health"
  • Apps in de zorg. Vloek of zegen?
  • Meer maatwerk, minder regels
  • Concentratie spoedeisende zorg
  • "Psychotherapie is geen luxe"
  • Verslavingszorg beter benutten
  • "Verslavingszorg is kosteneffectief"