Magazine - april 2012

Het Magazine is het kwartaalblad van het College voor zorgverzekeringen en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de vele facetten van het zorgstelsel. In dit nummer o.a.:

  • 'Kwaliteit blijft zaak beroepsbeoefenaren'
  • 'Toetsingskader zal kwaliteit zorg verbeteren'
  • Ruim helft onverzekerden nu verzekerd
  • 'Levenseinde heeft zijn eigen waarde'
  • Levensverlengende zorg... tegen elke prijs?
  • Lage-ziektelastbenadering