Jaaroverzicht Zorginstituut 2016

2016 is voor Zorginstituut Nederland een jaar geweest van verankering én verandering. Verankering wat betreft de borging van onze kwaliteitstaken. Verandering vanwege de overdracht van de burgerregelingen naar het CAK, die uiteindelijk op 1 januari 2017 haar beslag kreeg. Dit jaarverslag geeft een overzicht van het jaar 2016 in feiten en cijfers.

Cover Jaaroverzicht 2016