Jaaroverzicht Zorginstituut 2014

Op 1 april 2014 ging het toenmalige College voor zorgverzekeringen verder als Zorginstituut Nederland, waarbij niet alleen de naam wijzigde maar ook het takenpakket uitbreidde. Naast de oude taken – pakketbeheer en de uitvoering van burgerregelingen – zijn daar bevordering van de kwaliteit van de zorg en innovatie van zorgberoepen en opleidingen bijgekomen. Hoewel het Zorginstituut met deze taken in 2013 al begonnen was, kreeg het in 2014 ook echt doorzettingsmacht; het vermogen om wanneer partijen in de zorg er niet uitkomen knopen door te hakken, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van kwaliteitsstandaarden.