Jaaroverzicht CVZ 2012

2012 was voor het CVZ een bijzonder jaar. Allereerst vanwege de integratie van twee nieuwe onderdelen: het Kwaliteitsinstituut en Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Maar ook de roep om bezuinigingen op de zorg vroeg om aandacht bij het CVZ.