Jaaroverzicht CVZ 2011

Voor het CVZ was 2011 in veel opzichten het ´begin van het begin'. Zo werd in het afgelopen jaar bekend dat het takenpakket van het CVZ vanaf 2013 wordt uitgebreid met taken die de permanente verbetering van de kwaliteit van zorg. Het CVZ gaat dan verder als het Zorginstituut. Met de voorbereidingen hiervan is eind 2011 een begin gemaakt. Met het nieuwe instituut kunnen bestaande taken anders – en vooral beter – worden ingebed en uitgevoerd. De combinatie van pakketbeheer en bevordering van kwaliteit in één organisatie biedt ook nieuwe mogelijkheden om gepast gebruik te stimuleren. 
Naast pakketbeheer voert het CVZ de vijf regelingen voor bijzondere groepen in de Zorgverzekeringswet uit. De regeling voor onverzekerden kwam er in 2011 bij, en vormt het sluitstuk van deze regelingen.