Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2020 - Bottom-up procedurebrief

Tot en met 15 mei 2018 kunnen partijen in de zorg  onderwerpen aanmelden die in aanmerking zouden kunnen komen voor voorwaardelijke toelating (VT) tot het basispakket van de Zorgverzekeringwet (Zvw). In deze brief lichten wij de mogelijkheid van VT kort toe, bespreken we welke zorg in aanmerking kan komen voor VT en beschrijven wij de procedure voor het indienen en beoordelen van dossiers.