Publicatie planning van het Programma Zinnige Zorg

Het Zorginstituut onderzoekt met het programma Zinnige Zorg systematisch of diagnostiek en (therapeutische) interventies op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet en wat nodig is om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. Het Zorginstituut geeft met de publicatie van zijn langjarige planning duidelijkheid; iedere partij kan daar waar dat nodig en mogelijk is zijn planning en activiteiten hierop afstemmen.