Reactie verzoek stand van zaken rapport Verslavingszorg in beeld

Het rapport ‘Verslavingszorg in beeld – alcohol en drugs’ dat het Zorginstituut in oktober 2014 heeft uitgebracht, bevatte aanbevelingen voor een meer gepast gebruik van verslavingszorg. Die betroffen de te verzekeren zorg, richtlijnontwikkeling en de uitvoeringspraktijk zelf. Het Zorginstituut concludeert dat de betrokken partijen voortvarend aan de slag zijn gegaan en dat er op relatief korte termijn al verbeteringen zijn doorgevoerd. De (door)ontwikkeling van richtlijnen en standaarden is op de Meerjarenagenda geplaatst.