Mandaatbesluit Zorginstituut Nederland 2020

Dit mandaatbesluit 2020 geeft de bevoegdhedenstructuur weer van Zorginstituut Nederland. Het mandaatbesluit is door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vastgesteld op 14 januari 2020.

Dit Mandaatbesluit regelt het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging van Zorginstituut Nederland aan de organisatie van het Zorginstituut. Het gaat hier om de uitwerking van artikel 2, 8e lid van het Bestuursreglement van het Zorginstituut en de algemene bevoegdheid van het Zorginstituut tot mandaat, volmacht en machtiging.