ACP-advies over hoogtechnologisch (IVF) draagmoederschap

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over hoogtechnologisch (IVF) draagmoederschap. De commissie heeft in haar vergadering van 10 december 2021 gesproken over de vraag of het verzekerde pakket moet worden uitgebreid met IVF-draagmoederschap, in het geval dat een wensmoeder wel over eicellen beschikt, maar vanwege een medische indicatie het lichaam niet in staat is om zelf een vrucht te dragen. 

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie komt tot een positief advies over de uitbreiding van het pakket. De IVF met draagmoederschap verschilt qua effectiviteit en kosteneffectiviteit niet van de reguliere IVF die al deel uitmaakt van de basisverzekering. Verder is de commissie van mening dat de kosten van de behandeling niet voor eigen rekening kunnen komen. De commissie steunt de zienswijze van het Zorginstituut om de uitbreiding pas in te laten gaan op het moment dat de juridische waarborgen voor draagmoeder, wensmoeder en kind goed zijn geregeld.