ACP-advies over osimertinib (Tagrisso®) bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over osimertinib (Tagrisso®) als adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassenen met stadium 1B-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR)-mutaties. De commissie heeft in haar vergadering van 22 oktober 2021 gesproken over de vraag of osimertinib bij de hierboven genoemde indicatie opgenomen moet worden in de basisverzekering. De patiëntenorganisaties Longkanker Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties hebben samen ingesproken tijdens de vergadering.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie komt tot een positief advies, onder de voorwaarde dat er minimaal wordt aangesloten bij de prijs die is onderhandeld voor eerdere indicaties, en zelfs nog lager. Verder adviseert de commissie om in de toekomst bij prijsonderhandelingen over een nieuw middel al rekening te houden met mogelijk toekomstige indicaties waarbij aanzienlijke prijsreductie geëist kan worden i.v.m. de beperkte investeringen door de fabrikant bij indicatie-uitbreidingen. Tot slot dringt de commissie aan op de totstandkoming van een onafhankelijk register.