Pakketadvies osimertinib (Tagrisso®) bij de behandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties (herbeoordeling)

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport heeft het Zorginstituut een herbeoordeling uitgevoerd voor osimertinib (Tagrisso®). Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een epidermale groeifactorreceptor (EGFR) mutatie. Aanleiding voor dit verzoek was het beschikbaar komen van aanvullend bewijs uit de FLAURA-studie, waarop de eerdere beoordeling uit 2018 is gebaseerd. Sinds het begin van 2020 wordt osimertinib bij deze aandoening vergoed uit het basispakket. Op basis van de herbeoordeling adviseert het Zorginstituut aan de minister om osimertinib uit het basispakket te blijven vergoeden. Alleen is de prijs voor het geneesmiddel te hoog. Daarom adviseert het Zorginstituut de minister om eerst over te gaan tot een prijsonderhandeling, waarbij de prijs met 35% zou moeten zakken.

Achtergrond

Een eerste volledige beoordeling van osimertinib vond plaats in 2018. Het Zorginstituut adviseerde de minister om osimertinib niet in het verzekerde pakket op te nemen, tenzij de minister door prijsonderhandelingen kosteneffectieve inzet van osimertinib kon realiseren. Eind 2019 zijn de onderhandelingen afgerond en sinds begin dit 2020 behoort de behandeling tot het verzekerde pakket. Bij het beschikbaar komen van aanvullend onderzoek, zouden er opnieuw onderhandelingen kunnen plaatsvinden. Aanleiding voor de huidige herbeoordeling is het beschikbaar komen van aanvullend bewijs uit de FLAURA-studie, waarop de eerdere beoordeling van 2018 is gebaseerd. Daarnaast heeft de fabrikant nieuwe gegevens voor de farmaco-economische analyse aangeleverd. Hiermee kan de kosteneffectiviteit van het middel opnieuw worden bekeken.

Advies Zorginstituut

Bij een beoordeling voor opname in het basispakket, kijkt het Zorginstituut altijd eerst naar wat de behandeling oplevert aan gezondheidswinst voor de patiënt (effectiviteit). Daarnaast kijken we naar de kosteneffectiviteit. Dat wil zeggen: de verhouding tussen de kosten van de behandeling en de gezondheidswinst voor patiënten. Het Zorginstituut bevestigt de conclusie uit 2018 over de effectiviteit van osimertinib. Het middel voldoet voor de genoemde indicatie aan het wettelijke criterium 'stand van de wetenschap en praktijk'. De prijs van het middel is echter te hoog, oftewel het middel is niet kosteneffectief. Op basis van de nieuwe aangeleverde farmaco-economische analyse adviseert het Zorginstituut om de opname van osimertinib in het pakket te continueren. Daarbij zou de minister wel over moeten gaan tot prijsonderhandelingen. De prijs van het middel zou ongeveer met 35% moeten zakken.