ACP-advies over over ibrutinib (Imbruvica®) bij de behandeling van volwassen patiënten met chronisch lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld

Advies van de Adviescommissie Pakket (ACP) aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over het sluisgeneesmiddel ibrutinib (Imbruvica®) bij de behandeling van volwassen patiënten met chronisch lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld.

De commissie heeft in haar vergadering van 22 mei 2020 gesproken over de vraag of ibrutinib bij de genoemde indicatie opgenomen moet worden in de basisverzekering. Door bijzondere omstandigheden vanwege de coronacrisis vond de vergadering plaats via een teleconferentie. De patiëntenorganisaties Hematon en NFK hebben hun reactie schriftelijk kenbaar gemaakt. De beroepsgroep HOVON en de fabrikant Janssen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om mondeling in te spreken.

Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan het Zorginstituut.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister voor Medische Zorg heeft in 2019 onder andere het geneesmiddel ibrutinib (Imbruvica®) in de zogenaamde sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Dit heeft hij gedaan vanwege de verwachte hoge kosten van de behandeling. Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.