Advies ‘Landelijke kwaliteitseisen en regionale toegankelijkheid’

Advies van de Kwaliteitsraad aan het Zorginstituut over invloed van kwaliteitsstandaarden op zorg in de regio. In het het advies ‘Landelijke kwaliteitseisen en regionale toegankelijkheid’ gaat de Kwaliteitsraad in op hoe je omgaat met het spanningsveld tussen enerzijds de landelijke kwaliteitseisen voor de zorg en anderzijds de zorg in de regio zo goed mogelijk toegankelijk te houden voor burger en patiënt. Als onderdeel van het advies deed Twynstra Gudde onderzoek naar de invloed van kwaliteitsstandaarden op toegankelijkheid van medisch specialistische zorg.