Advies vaccins Rotarix® en Rotateq® bij de preventie van infecties met het rotavirus

De minister van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd om te adviseren over de beschikbare producten die ingezet kunnen worden bij de preventie van infecties met het rotavirus (Rotarix® en Rotateq®).
Het Zorginstituut adviseert om de rotavirusvaccins in het geval van universele massavaccinatie niet in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op te nemen. In het geval van vaccinatie van risicogroepen is opname in het GVS een mogelijke optie. In dat geval is het verzoek aan de fabrikanten om hiertoe een formele GVS-aanvraag in te dienen met een op de risicogroepen toegespitst dossier.

Gezamenlijk advies Gezondheidsraad en het Zorginstituut

In het kader van de samenwerking advisering vaccinaties tussen de Gezondheidsraad (GR) en het Zorginstituut is verzocht om dit te doen in nauwe samenwerking met de GR, die adviseert over de vaccinatie van kinderen tegen rotavirusinfecties.

De gezamenlijke oplegnotitie over vaccinatie tegen het rotavirus is op 27 september 2017 verstuurd aan de minister van VWS.

Eerder advies Rotarix®

In het verzoek van de minister werd ook verwezen naar een eerder advies van het Zorginstituut (voorheen CVZ) voor één van de mogelijk te gebruiken producten, nl. het advies over Rotarix® uit 2007. De vraag was in hoeverre dit advies anno 2016 nog relevant is. Met deze rapportage over beide producten vervalt voor wat betreft het Zorginstituut het Rotarix® advies uit 2007.