Zorg voor Innoveren

Zorg voor Innoveren is een platform dat zorgvernieuwers informeert en inspireert en hen netwerkmogelijkheden biedt. Zorginstituut Nederland is een van de initiatiefnemers.

Logo van Zorg voor Innoveren met daarop een lampje afgebeeld.
Beeld: ©Zorg voor Innoveren

Versnellen van zorgvernieuwing

Zorg voor Innoveren is een initiatief waarin 5 overheidsorganisaties, samen met partners, hun krachten bundelen. Dit zijn:

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Rijksdienst voor ondernemend Nederland
  • ZonMw

  • Zorginstituut Nederland

De 5 overheidsorganisaties werken nauw met elkaar samen om beoordelingsprocedures voor innovaties zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het innovatieproces te versnellen.

Ook andere organisaties houden zich bezig met innovatie in de zorg. Zorg voor Innoveren zoekt de samenwerking met deze partijen, zodat we elkaar versterken en op deze manier de zorgvernieuwer zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.